Awareness Through the Body – Introduction ATB – Groningen

Date/time
Date(s) - 20/04/2024
10:00 - 17:00

Categories


THIS EVENT WILL BE ENGLISH SPOKEN
— ENGLISH VERSION BELOW —

Tijdens deze kennismakingsworkshop wordt een verkenning geboden van de essentie en principes van de lesmethode Awareness through the Body. Je ontdekt niet alleen het doel en de kernpunten van ATB, maar leert ook hoe je de fundamentele elementen ervan integreert in praktische oefeningen. Met de focus op thema’s zoals aandacht, zelfkennis, en ontspanning, verkennen we hoe ATB ons uitnodigt om via het lichaam bewustzijn te cultiveren.

Door gerichte activiteiten zoals het verkennen van aandacht, ademhaling, en het openen van de zintuigen, leren deelnemers niet alleen hun lichaam beter kennen, maar ook de relatie tussen binnen en buitenwereld.

Deze workshop wordt begeleid door Amir Azoulay, een inwoner van Auroville die deze lente te gast is in Europa. Het biedt een unieke gelegenheid om kennis te maken met de authentieke wortels van ATB, rechtstreeks vanuit zijn oorsprong.
(Meer over Amir lees je onderaan)

WAT IS ATB?
ATB is een innovatieve benadering ontwikkeld voor zowel kinderen, jongvolwassenen als volwassenen, met als doel aandacht, ontspanning, zelfkennis en zelfregulatie te bevorderen. De methode is ontstaan in Auroville, een internationale community in Zuid-Oost-India. ATB geniet momenteel internationale erkenning, vooral binnen het onderwijs en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Het biedt een uniek programma van zowel dynamische als verstillende oefeningen om bewustzijn te vergroten en zelfregulatie te versterken. ATB draagt de overtuiging dat ieder individu als een complex apparaat functioneert, de methode biedt hiervoor praktische richtlijnen om binnen jouw unieke functioneren te exploreren. Of het nu wordt toegepast in het basis- of middelbaar onderwijs, in therapieën, yoga-lessen, mindfulness programma’s, voor kinderen of volwassenen, ATB biedt speelse en diepgaande werkvormen om een solide basis te leggen voor een leven van zelfbewustzijn en zelfregulatie.

Thema’s die op deze dag voorbij zullen komen zijn:
* Aandacht en concentratie
* De adem
* Zintuigelijk Bewustzijn
* Ontspanning
* Body felt Sense

Wij zien uit naar een bijzondere dag,
Wanda, Amir & Karin

PRAKTISCH
Zaterdag 20 april 10:00-17:00
Inclusief Lunch, koffie, thee & snacks
LOCATIE: Groningen – cursuscentrum EdanZ | van Oldenbarneveltlaan 6
PRIJS €65,- (€45,- voor laag inkomen)

TICKETS/RESERVERING:
https://hipsy.nl/shop/52407-awareness-through-the-body

VRAGEN:
info@vanzelfsprekendleven.nl (Wanda)
ATB Nederland: awarenessinfo@gmail.com (Karin)

KENNISMAKING
De avond voorafgaand aan deze workshopdag zal Amir een kennismakingsworkshop geven gefocussed op Sensory Awarenss:
Tantric Moments | Sensory Awarness.

MEER INFORMATIE
www.awarenessthroughthebody.nl
awarenessthroughthebody.org
Een beeld krijgen van de werkwijze?
www.youtube.com/watch?v=_YwOcab5b30

MEER OVER DE TRAINER AMIR AZOULAY
Amir verliet Israël om op zoek te gaan naar onderwijs, geïnspireerd door oosterse filosofie, en bracht drie jaar door met het verkennen van verschillende onderwijsvormen in heel India. Zijn reis met ATB begon in 2002, toen hij naar de internationale gemeenschap van Auroville verhuisde. Hij is getraind als ATB-begeleider/trainer onder begeleiding van de oprichters van deze benadering, Aloka Martí en Joan Sala. Sindsdien heeft hij zich gericht op het beoefenen van ATB in Auroville-scholen en het aanbieden van workshops voor volwassenen in India, Israël, Europa en Noord-Amerika.
www.atbwithamir.com

— ENGLISH VERSION —

During this two-day introduction to Awareness Through the Body (ATB), you will experience an exploration of the essence and principles of this method. You will not only discover the purpose and key points of ATB but also learn how to integrate its fundamental elements into practical exercises. With a focus on themes such as attention, self-awareness, and relaxation, we explore how ATB invites us to cultivate awareness through the body.
Through focused activities such as exploring attention, breathing, and opening the senses, participants learn not only to better understand their bodies but also the relationship between the inner and outer worlds.
This workshop is led by Amir Azoulay, a resident of Auroville who is visiting Europe this spring. This opportunity offers an unique opportunity to get acquainted with the authentic roots of ATB, directly from its origin.
(More about Amir can be found at the bottom)

WHAT IS ATB?
ATB is an innovative approach developed for children, young adults, and adults aiming to promote attention, relaxation, self-awareness, and self-regulation. The method originated in Auroville, an international community in Southeast India. ATB currently enjoys international recognition, especially in education and the field of personal development. It offers a unique program of both dynamic and stilling exercises to increase awareness and strengthen self-regulation. ATB holds the belief that each individual functions as a complex apparatus, and the method provides practical guidelines to explore within your unique functioning. Whether applied in primary or secondary education, in therapies, yoga classes, mindfulness programs, for children or adults, ATB offers playful and profound methodologies to lay a solid foundation for a life of self-awareness and self-regulation.

Themes that will be touched during this day are:
* Attention and Concentration
* Breath
* Sensory awareness
* Relaxation
* Body felt Sense

We are looking forward for a special day!
Wanda, Amir & Karin

PRACTICAL
Saturday April 20th 10:00-18:00
Including Lunch, coffee, tea & snacks
LOCATION: Groningen (details will follow)
PRICE €60,- (€45,- for low income)

QUESTIONS:
info@vanzelfsprekendleven.nl (Wanda)
ATB Netherlands: awarenessinfo@gmail.com (Karin)

INTRODUCTION
The evening in advance of this weekend Amir will guide a introductionary Tantric Moments workshop on Sensory Awareness.

MORE INFORMATION
www.awarenessthroughthebody.nl
awarenessthroughthebody.org
Want to get an impression of the method?
www.youtube.com/watch?v=_YwOcab5b30

MORE ABOUT THE TRAINER AMIR AZOULAY
Amir left Israel to seek education, inspired by Eastern philosophy, and spent three years exploring various educational forms throughout India. His journey with ATB began in 2002 when he moved to the international community of Auroville. He has been trained as an ATB facilitator/trainer under the guidance of the founders of this approach, Aloka Martí and Joan Sala. Since then, he has focused on practicing ATB in Auroville schools and offering workshops for adults in India, Israel, Europe, and North America.
www.atbwithamir.com

Winkelwagen
Scroll naar boven