Sensual Being – Partner weekend

Date/time
Date(s) - 31/07/2021 - 01/08/2021
10:00 - 18:00

Categories


— ENGLISCH BELOW —

Tijdens dit weekend zullen een rijk aantal meditatieve structuren die gericht op de zintuiglijke waarneming ons begeleiden om te zakken in ‘zijn’. Onze partner zal tijdens dit weekend ons anker vormen, en ons hopelijk helpen om steeds dieper in het hier en nu, in ons lichaam en in het samen zijn, aan te komen.

De structuren zijn vrij zacht, openend en meditatief van aard, en bieden ruimte om fysieke, emotionele en spirituele processen hun weg te laten vinden. Het telkens opnieuw verbinden met je partner en terugkomen in samen zijn zal zich als een rode en verdiepende draad door het weekend weven.

De oefeningen die we gaan doen zijn in principe gender-neutraal, het is dus mogelijk om de reis te maken met een goede vriend of vriendin van je eigen sekse, mits je comfortabel bent om met hem of haar relatief intiem te zijn. De oefeningen bieden ook ruimte om seksuele opwinding aanwezig te laten zijn, hierbij is naaktheid toegestaan, zo dat je de intensiteit en warmte van huid op huid contact kunt ervaren. Je vragen je wel om in dat geval bedekt onder een laken of deken te zijn. Je beslist van te voren samen of je een structuur gekleed of ongekleed wilt ervaren.

Communicatie en/of het onderzoeken van triggers en oude pijn staan dit weekend dus minder centraal, en het is daarom belangrijk dat je me een partner kunt zijn waarbij je je veilig voelt. Mochten jullie toch in een trigger terechtkomen dan reiken we een eenvoudige structuur aan om hieruit te komen, en samen hopelijk weer te kunnen zakken in zijn. Voor relaties waarin trigger dynamieken aanwezig zijn, kan dit weekend uitkomst bieden om hier beter mee om te kunnen gaan, en ieder voor zich verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen proces en heling, zonder hierover in discussie te hoeven gaan.
Tijdens dit weekend zullen we dus relatief weinig aandacht besteden aan reflectie, doch jouw eigen innerlijke reis naar binnen aan de hand van jouw partner biedt waarschijnlijk veel inzicht en heling.

Er zal veel ruimte zijn om in stilte te ervaren wat er bij jou opgeroepen wordt, ook de meeste pauzes zullen we in stilte doorbrengen.

We zullen op zaterdag ecstatisch dansen, ofwel met een reguliere ecstatic dance, ofwel met een eigen op onze processen afgestemde DJ. De kosten hiervoor zijn inbegrepen.

Wij zien uit naar een veelzijdig en verdiepend weekend,
Wanda & Albert

PRAKTISCH
Zaterdag 31 juli 10.00-22.30
Zondag 1 augustus 10.00-18.00
LOCATION: Groningen
€140,- p.p. (€100,- laag inkomen, of ertussen)
inclusief 2x lunch en 1x avondeten & ecstatic dance
Aanmelden & vragen: info@tantricmoments.nl of 050.2340111 (Wanda)
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een bevestigingsmail met aanvullende informatie.

— ENGLISH VERSION —

During this weekend, a rich number of meditative structures focused on sensual perception will guide us to sink into ‘being’. Our partner will be our anchor this weekend, hopefully helping us to move deeper and deeper into the here and now, into our bodies and into being together.

The structures are quite soft, opening and meditative in nature, and offer space for physical, emotional and spiritual processes to find their way. Connecting with your partner again and again and coming back to being together will weave itself through the weekend like a red and deepening thread.

The exercises we are going to do are basically gender neutral, so it is possible to make the journey with a close friend of your own sex, though you need to be comfortable being relatively intimate with him or her. The exercises also offer space for sexual arousal to be present, nudity is allowed, and will increase the warm sensation of skin to skin contact. But we ask you to stay covered under a sheet or blanket. You decide in advance whether the two of you want to experience a structure dressed or undressed.

Communication and/or investigating triggers and old pain are less central this weekend, and it is therefore important that you can be a partner with whom you feel safe. If you do end up in a trigger, we will provide a simple structure to get out of it, and hopefully be able to sink into being together again. For relationships in which trigger dynamics are present, this weekend can help to deal with this better, and to take responsibility for their own process and healing, without having to discuss this.
During this weekend we will therefore pay relatively little attention to reflection, but your own inner journey inward through your partner probably offers a lot of insight and healing.

There will be a lot of space to experience in silence what is evoked in you, we will also spend most of the breaks in silence.

We will dance ecstatically on Saturday evening, either with a regular ecstatic dance or with our own DJ attuned to our processes. The costs for this are included.

We are looking forward for a deep and rich weekend,
Wanda & Albert

PRACTICALS
Saturday 31 July 10.00-22.30
Sunday 1 August 10.00-18.00
LOCATION: Groningen
€140,- p.p. (€100,- low income or in between).
including, 2x lunch and 1 dinner & ecstatic dance
Registration & questions: info@tantricmoments.nl or 050.2340111 (Wanda)
After you have registered you will receive a confirmation email with additional information.

Photo by Eugene Chystiakov on Unsplash

Winkelwagen
Scroll naar boven