Spelen met dynamieken – Nectar

Date/time
Date(s) - 12/04/2024
19:30 - 22:30

Location
Groningen - EdanZ - studio 10

Categories


(English below)

Let op! zeer waarschijnlijk zal er een niet-Nederlands sprekende deelnemer zijn deze avond. Laat me weten als dit een probleem voor je is, dan zal ik Nederlandstalige instructies uitprinten ♥

Wat is in dit moment, in deze context jouw behoefte?  Hoe wil jij mij benaderen? Met welke intentie zou je aangeraakt willen worden?

Misschien wil je omhelst willen worden alsof verorberd door een hongerige leeuw.. Of juist zacht gekoesterd worden als een perfect kindwezen.. Misschien wil je als goddelijke entiteit aanbeden worden.. Of je juist in diepe dienstbaarheid overgeven aan de wensen van de ander..

Op deze avond gaan we vooral exploreren met jouw eigen behoefte om de ander aan te raken. Niet voor het plezier van de ander maar voor jouw eigen plezier. En het ervaren van aanraking precies zoals de ander jou wenst aan te raken. Uiteraard staan je eigen wensen en GRENZEN daarbij centraal.

Een tweede laag van het onderzoek is de intentie of context waarin de gewenste interactie
plaatsvindt. Het zou kunnen dat de eerste laag al rijk genoeg is om te onderzoeken, dat is
geheel ok. Voor uitbreiding en verdieping is er ook de mogelijkheid om te experimenteren
met hoe je de ander wilt aanraken en hoe je wilt dat de ander dit ontvangt. Hoe je aanraakt kan gedefinieerd worden door allerlei praktische randvoorwaarden. Hoe snel, hoe intens, hoe lang, met welk lichaamsdeel etc.
Hoe je aanraakt, kan verder verdiept worden door middel van je intentie. Wil je van de
ander bijvoorbeeld overgave in het toestaan? Misschien wil je juist wel met baldadigheid of
speelse weerstand ontvangen worden. Of wil jij zelf vanuit een specifiek archetype de ander benaderen?

De intentie is om een onderzoekende, spelende en ontspannende avond in te gaan. Kom je
met ons spelen?

Liefs,

Nectar

Aanvullende praktische info: de workshop is in het Nederlands, mits alle deelnemers Nederlands kunnen verstaan. Mocht dat niet zo zijn, dan kan het zijn dat de workshop in het Engels wordt gehouden. Als dit een probleem voor je is, hoor ik het graag!!

De workshop zal in het Nederlands zijn, mits er deelnemers zijn die geen Nederlands verstaan, in dat geval zal het Engels zijn. Voel je vrij om zelf in het Nederlands te delen. Mocht Engels een probleem voor je zijn, stuur mij dan een bericht. 

Deze workshop is geschikt voor iedereen met veel of geen tantra ervaring, van alle leeftijden vanaf 18 jaar, alle genders, oriëntaties, achtergronden en expressies daarvan. Inclusiviteit is belangrijk voor me. Mocht je bijzondere behoeften hebben (denk aan slechthorend of slechtziend, problemen met in kleermakerszit zitten of wat dan ook) dan hoor ik het graag! Van te voren zijn er veel mogelijkheden te bedenken om het je toegankelijk, gemakkelijker en veiliger voor iedereen te maken. Op het moment zelf zijn vaak minder mogelijkheden voor handen en achteraf zijn er geen. Dus schroom niet en reik uit! Ook als je andere zorgen of vragen hebt 0615033258


Playing with Dynamics 

What is your need in this moment, in this context? How would you like to approach me? With what intention would you like to be touched? Maybe you want to be embraced as if devoured by a hungry lion… Or be gently cherished like a perfect innocent child… Maybe you want to be worshiped as a divine entity… Or surrender yourself in deep service to the wishes of partner…

In this evening we will mainly explore your own need to touch others. Not for the pleasure of the other person but for your own pleasure. And experiencing touch exactly as the other person wishes to touch you. Naturally, your own wishes and BOUNDARIES are leading in this.

A second layer of the research is the intention or approach in which the desired interaction
takes place. It could be that the first layer is already rich enough to explore, that is
completely ok. However, the second layer allows for an opportunity to deepen our exploration.
Where going to play with and explore the intention or approach with how you want to touch the other and how you want the other person to receive this. How you touch can be defined by all kinds of practical parameters. How fast, how intense, how long, with which body part or technique etc.
How you touch can be further defined through your intention or approach. Do you want to see surrender in the other? Maybe you want to be met with playful rowdiness and resistance? Maybe you wish to received while embodying a specific archetype?

The intention is to have an explorative, playful and relaxing evening. Will you come play with us?

 

With Love,

 

Nectar

 

additional practical info: Most probably the Workshop will be in English since a not-Dutch speaking participant has enrolled. However if this forms a problem for some, we might have to translate some instructions by an assistant when they’re given in Dutch.

Please reach out if you do not understand Dutch and you would like to participate! I will let participants know it will be in English. If this is known beforehand, participants who do not understand English can reach out and will print out instructions.You are welcome, whether you do NOT speak any English or Dutch. Please let me know beforehand so paper can be saved if print-outs are not necessary.  

This workshop is suitable for everyone, with much or no experience with tantra, of all ages from 18 years, all genders, orientations, backgrounds and expressions thereof. Inclusivity is important to me so let me know if you have any feedback, concerns or need for encouragement. Also, if you have other concerns or special needs (such as hearing or vision impairment, problems with sitting for longer periods of time or whatever) I would love to hear from you! There are many options you can think of in advance to make it easier and safer for you. There are often fewer options available at the time of the workshop and none afterwards. So don’t hesitate and reach out! +31615033258


— TANTRIC MOMENTS ALGEMENE TEKST —

Een avond om te verbinden met het leven, in eerste instantie met jezelf, daarna met jouw omgeving en de mensen om je heen.

We onderzoeken samen hoe we relateren tot het leven. We gebruiken daarvoor ervaringsgerichte oefeningen, waarbij de oriëntatie ligt op het fysieke lichaam, de emoties, de geest en de spirituele ervaring. De oefeningen helpen, d.m.v. reflectie, om inzicht en bewustzijn te brengen op gebieden waar jij jezelf misschien minder goed kent. Dit bewustzijn en de liefdevolle aanwezigheid naar jouw eigen én elkaars ervaring, maakt vaak heling mogelijk.

Deze Westerse vorm van tantra wordt ook wel ‘zijnsgeoriënteerde tantra’ genoemd. Deze stijl is veilig en toegankelijk. We blijven gekleed en de focus is niet op seksuele uitwisseling of energie. We brengen ons bewustzijn naar onze eigen ervaring en oefenen in authentieke gevoelens van vitaliteit, verbinding, intimiteit en zelfontdekking.

Daar waar Westerse Tantra vaak lijkt te gaan over de (seksuele) dynamiek en interactie tussen verschillende sekse, gaat tantra voor ons veel meer over het verenigen van tegenovergestelde (polaire) aspecten in jezelf. De interactie met de ander zetten we in als spiegel om daarin inzicht te geven. Onderzoekend ontdek je dat er een unieke diepgang te vinden is in de interactie met mensen van iedere identiteit, seksuele oriëntatie of leeftijd.

Ongeveer 80% van de deelnemers komt zelfstandig. Vind je het spannend om met verschillende mensen te werken, dan kun je iemand meebrengen waarmee jij je veilig en prettig voelt. Deze partner hoeft niet jouw liefdespartner te zijn. Belangrijk is dat jullie de intentie hebben om elkaar, liefdevol te ondersteunen en beter te leren kennen.

Wij zien uit naar bijzondere avonden met jullie,
Het Tantric Moments Team

PRAKTISCH
Vrijdags 19:30-22:30 – Inloop v.a. 19:00
Draag comfortabele kleding. Gedurende de avond blijven we gekleed.

TICKETS
We hanteren een maximum van 19 deelnemers.
Boek daarom van te voren je ticket op Hipsy.
Om deze reden is het gewenst dat je van tevoren een ticket koopt.
Als het evenement niet uitverkocht is, dan kun je tickets aan de deur kopen.
Je hoeft jouw ticket niet uit te printen, we controleren aan de deur of jouw naam op de lijst staat
Kom je vaker, dan kun je een strippenkaart kopen. Je koopt dan 5 of 10 strippen van te voren voor respectievelijk €70,- of €140,-, dit kan op www.tantricmoments.nl/winkel. Op Hipsy koop je dan de gratis strippenkaartticket, en jouw strippenkaart wordt handmatig bijgewerkt. Je krijgt dan een mailtje als je strippenkaart op is.
Nadat je jouw bestelling geplaatst hebt volgt een bevestigingsmail, het is belangrijk dat je die volledig leest.
Dit zijn de annuleringsvoorwaarden.

VRAGEN of meer INFORMATIE (Wanda)
info@tantricmoments.nl of 050.2340030 (ook Whatsapp)
Check ons op: Facebook of op Hipsy

VOOR ALS JE VOOR DE EERSTE KEER KOMT
Lees voordat je een ticket koopt de ‘spelregels’: www.tantricmoments.nl/spelregels. Mocht je je hier niet in kunnen vinden, dan is dit evenement niet voor jou. 😉

Winkelwagen
Scroll naar boven