Tantric Moments – DANCE

Date/time
Date(s) - 15/12/2023
20:00 - 23:00

Categories


— ENGLISH BELOW —

Laten we het leven vieren met een tantrisch dansfeest waar je heerlijk met jezelf en elkaar kunt dansen, spelen, ontmoeten, afstemmen, vertrouwen, leren en genieten.

Ontdekken en ervaren hoe jij je beweegt in jouw wereld. Hoe trouw je bent aan je eigen grenzen en verlangens, én hoe je de verbinding met de ander aangaat. Durf je je te tonen zoals je je werkelijk voelt? Vrolijk of verveeld, wellustig of verlegen, onderdanig of dominant?

Al dansend het mannelijke en het vrouwelijke onderzoeken, het leiden en volgen, bewegen en bewogen worden, overgave en controle, intimiteit……

Dansen brengt je ook altijd in het moment. Als je al je verwachtingen en aannames loslaat, kun je je steeds weer laten verrassen door wat er ontstaat.

Tantrisch dansen kenmerkt zich onder andere doordat je een deel van de tijd een blinddoek draagt. Tijdens de workshop wordt dit per oefening aangegeven. In het vrij dansen kun je zelf kiezen of je al dan niet een blinddoek wilt dragen.

(Dans)ervaring is niet nodig, weet je welkom

Tot dans,
Donate, Debbie en Margriet

PRAKTISCH
Vrijdags: 20:00-23.00 – Inloop vanaf 19.30
Om 20.00 uur beginnen we met de workshop (deur dicht), daarna tot 23.00 uur vrij dansen.
De hele avond staat er thee en water klaar en kun je genieten van zoete en frisse lekkere hapjes.
Graag zelf zorgen voor een fris lijf (liefst geen/weinig parfum/luchtjes gebruiken) en schone, gemakkelijke kleding, eventueel een extra shirt meenemen.

BIJDRAGE:
€ 15,00 per persoon (cash only), € 12,00 met kaart (€ 60 voor nieuwe kaart, cash only)
(Let op: De reguliere ‘Tantric Moments’ gebruikt een ander kaartsysteem)

VRIJE INLOOP
Je hoeft je van tevoren niet aan te melden, kom wanneer het jou past.

Meer informatie of inschrijven voor de nieuwsbrief?
tantricdancemoments@hotmail.com

— ENGLISH VERSION —

Here is the translation of your event text from Dutch to English:

Let’s celebrate life with a tantric dance party where you can dance, play, meet, tune in, trust, learn and enjoy with yourself and each other.

Discover and experience how you move in your world. How faithful you are to your own boundaries and desires, and how you connect with the other. Do you dare to show yourself as you really feel? Cheerful or bored, lustful or shy, submissive or dominant?

Exploring the masculine and feminine while dancing, leading and following, moving and being moved, surrender and control, intimacy… Dancing also always brings you into the moment. If you let go of all your expectations and assumptions, you can always be surprised by what emerges. Tantric dancing is characterised by the fact that you wear a blindfold for part of the time. During the workshop this is indicated per exercise. In free dancing you can choose whether or not to wear a blindfold.

(Dance) experience is not necessary, feel welcome

See you in the dance,
Donate, Debbie and Margriet

PRACTICAL
Friday’s 20:00-23:00 – Walk in from 19.30
We start with the workshop (door closed), then until 23.00 hours free dancing.
The whole evening there is tea and water ready and you can enjoy sweet and fresh tasty snacks.
Please take care of a fresh body (preferably no/little perfume/scents use) and clean, comfortable clothing, possibly bring an extra shirt.

CONTRIBUTION:
€ 15.00 per person (cash only), € 12.00 with card (€ 60 for new card, cash only)
FREE WALK IN You do not have to register in advance, come when it suits you.
(Note: The regular Tantric Moments use a different Cards system)

More information or sign up for the newsletter?
tantricdancemoments@hotmail.com

Winkelwagen
Scroll naar boven