LET’S TALK ABOUT ✨S E X ✨ – Nectar

Date/time
Date(s) - 26/04/2024
19:30 - 22:30

Location
Groningen - EdanZ - studio 10

Categories(English below ↓)

Over de workshop

Wat komt er in je op als er naar je seksualiteit gevraagd wordt? Vind je het spannend, sla je dicht, loop je over van enthousiasme? En hoe is het voor je om iets te vertellen over je intieme delen? Is dit eenzelfde soort reactie of maakt dat het heel anders? Hoe is het om je te verbinden met je geslacht? Dit gaan we onderzoeken. We gaan in gesprek met ons lichaam en laten het spreken en hopelijk ontdekken we nog meer over wat we willen. Echter is dit niet het doel. De werkelijke uitnodiging is om heel trouw te blijven aan de grenzen en poorten van jou en je lichaam. Het kan zijn dat je hele avond niet over seks praat maar alleen over wat er binnen in je gebeurd wanneer je de uitnodiging daartoe krijgt. Jouw ritme, tempo en grenzen zijn gedurende de gehele avond leidend. 

In deze avond exploreren het thema ‘seks’. Om preciezer te zijn, dat wat wij én wat ons lichaam willen en wensen en hoe dit over te brengen. Zoals altijd bij Tantric Moments blijven we tijdens de workshop uit een seksuele context en blijven onze kleren aan. 

Wel zijn alle delen welkom. Zowel jij als seksueel wezen, als je fysieke geslacht. Om volledig in ons lichaam te zijn, ook in verbinding met en thuis in ons geslacht, is soms wat extra aanmoediging nodig. Wat voor relatie je ook hebt met je lichaam en je geslacht, het kan bijna niet anders dat je boodschappen hebt meegekregen dat bepaalde delen van jou minder welkom zijn. Al is het alleen al omdat je waarschijnlijk gearresteerd zou worden als je je geslacht in het openbaar niet bedekt. Toch zit er een enorm (energie) potentieel en wijsheid in dit lichaamsdeel. Onszelf (soms moeten) afsluiten van dit lichaamsdeel kan ons afsluiten van onze levensenergie. Dus zullen we vanavond onze intieme delen (zowel fysieke als innerlijke) expliciet verwelkomen, ruimte geven en vieren!

 

Meer praktische informatie

Waarom blijven we uit seksualiteit als we het over seks gaan hebben? Binnen tantric moments gaan we niet in seksualiteit en naaktheid. Dat is één van de randvoorwaarden en afspraken en het behouden van een stevige container geeft veiligheid en duidelijkheid. Echter zijn er ook andere redenen om uit seksualiteit te blijven. Allerlei hormonen en bio-chemische reacties vinden plaats waardoor we ‘onder invloed’ raken. Seksualiteit is als een drug. Daarbij komen er allerlei conditioneringen en gewoonten op wanneer we in seksualiteit treden. Het betreden van dit soort wateren buiten de seksuele context, zonder ‘onder invloed’ te zijn, kan hele verfrissende inzichten opleveren. Het vertragen en inzoomen op wat er in ons gebeurd staat ons toe waar te nemen in plaats van meegenomen te worden door innerlijke stromingen.

 

Taal

De workshop zal in het Nederlands zijn, mits er deelnemers zijn die geen Nederlands verstaan, in dat geval zal het Engels zijn. Voel je vrij om zelf in het Nederlands te delen. Mocht Engels echt een probleem voor je zijn, stuur mij dan een bericht. 

 

Inclusiviteit

Deze workshop is geschikt voor iedereen met veel of geen tantra ervaring,, van alle leeftijden vanaf 18 jaar, alle genders, oriëntaties, achtergronden en expressies daarvan. Inclusiviteit is belangrijk voor me. Ook als je andere zorgen hebt of bijzondere behoeften (denk aan slechthorend of slechtziend, problemen met in kleermakerszit zitten of wat dan ook) dan hoor ik het graag! Van te voren zijn er veel mogelijkheden te bedenken om het je gemakkelijker en veiliger te maken. Op het moment zelf zijn vaak minder mogelijkheden voor handen en achteraf zijn er geen. Dus schroom niet en reik uit! 0615033258

Lieve groet,

Nectar 


About the workshop

What comes up for you when you are asked about your sexuality? Do you get anxious, do you shut down, are you overflowing with excitement? And how do you feel when you’re asked about your private parts? Is this the same kind of reaction or does it feel very different? What is it like to connect with your sexe? We are going to investigate this. We’re going to welcome our bodies and let them speak. And hopefully we discover even more about what we really desire. However, this is not the goal. The true underlying invitation is to remain very true to the boundaries and gates in you and your body. You may not talk about sex the entire evening, but only about what’s happening inside you when you get the invitation to do so. Your rhythm, pace and boundaries are leading throughout the whole workshop.

The theme we centre our exploration around is ‘sex’. More precisely what makes us happy, what we want and how to express this. As always in Tantric Moments, we stay out of a sexual context during the workshop and our clothes remain on.

However, all parts are welcome. You as a sexual being are welcome, sexuality as one of your inner dimensions is welcome and your physical genitals are welcome. To be fully in our bodies, also in connection with and at home in our genitals, sometimes a little extra encouragement is needed. Whatever relationship you have with your body and your genitals, it is inevitable that you have received messages that certain parts of you are less welcome. If only because you would probably get arrested if you don’t cover your genitals in public. It is a body part that is mostly not ok to touch in social settings and is probably touched by a select few. Yet there is enormous (energy) potential and wisdom in this body part. And having to shut ourselves off from it in daily life can shut us off from our life force. So tonight we will explicitly welcome, give space to and celebrate this beautiful and powerful part of our body.

 

More practical Info

Why do explicitly stay out of sexual interaction when we’re trying to welcome our own sexuality? Within tantric moments we do not go into sexuality and nudity. That is one of the preconditions and agreements and maintaining a firm container provides safety and clarity. However, there are also other reasons to stay out of sexuality in this exploration. All kinds of hormones and biochemical reactions take place that cause us to become ‘under the influence’. Sex can be like a drug. In addition, all kinds of conditioning and habits arise when we enter into sexuality. Entering these kinds of waters outside the sexual context, without being ‘under the influence’, can yield very refreshing insights. Slowing down and zooming in on what is happening within us allows us to observe instead of being carried away by inner currents.

 

Language

The workshop will be in Dutch, provided all participants understand Dutch. If this is not the case, we will check in if all participants understand English, if not, tantric moments has decided to then offer its workshops in Dutch, possibly translated by an assistant. 

Please reach out if you do not understand Dutch and you would like to participate! I will let participants know it will be in English. If this is known beforehand, participants who do not understand English can reach out and will print out instructions.You are welcome, whether you do NOT speak any English or Dutch. Please let me know beforehand so paper can be saved if print-outs are not necessary.  

 

Inclusivity

This workshop is suitable for everyone, with much or no experience with tantra, of all ages from 18 years, all genders, orientations, backgrounds and expressions thereof. Inclusivity is important to me so let me know if you have any feedback, concerns or need for encouragement. Also, if you have other concerns or special needs (such as hearing or vision impairment, problems with sitting for longer periods of time or whatever) I would love to hear from you! There are many options you can think of in advance to make it easier and safer for you. There are often fewer options available at the time of the workshop and none afterwards. So don’t hesitate and reach out! +31615033258

With love,

Nectar


PRAKTISCH
Vrijdags 19:30-22:30 – Inloop v.a. 19:00
Draag comfortabele kleding. Gedurende de avond blijven we gekleed.

TICKETS
We hanteren een maximum van 19 deelnemers.
Boek daarom van te voren je ticket op Hipsy.
Om deze reden is het gewenst dat je van tevoren een ticket koopt.
Als het evenement niet uitverkocht is, dan kun je tickets aan de deur kopen.
Je hoeft jouw ticket niet uit te printen, we controleren aan de deur of jouw naam op de lijst staat
Kom je vaker, dan kun je een strippenkaart kopen. Je koopt dan 5 of 10 strippen van te voren voor respectievelijk €70,- of €140,-, dit kan op www.tantricmoments.nl/winkel. Op Hipsy koop je dan de gratis strippenkaartticket, en jouw strippenkaart wordt handmatig bijgewerkt. Je krijgt dan een mailtje als je strippenkaart op is.
Nadat je jouw bestelling geplaatst hebt volgt een bevestigingsmail, het is belangrijk dat je die volledig leest.
Dit zijn de annuleringsvoorwaarden.

VRAGEN of meer INFORMATIE (Wanda)
info@tantricmoments.nl of 050.2340030 (ook Whatsapp)
Check ons op: Facebook of op Hipsy

VOOR ALS JE VOOR DE EERSTE KEER KOMT
Lees voordat je een ticket koopt de ‘spelregels’: www.tantricmoments.nl/spelregels. Mocht je je hier niet in kunnen vinden, dan is dit evenement niet voor jou. 😉

Winkelwagen
Scroll naar boven