Tantric Moments is opgezet vanuit een verlangen om op een toegankelijke manier meer te doen met tantra. Tantric moments integreert de veelzijdige levensfilosofie van tantra in het dagelijks leven, en past waardevolle tools toe. Dicht bij huis, met open mensen die bereid zijn naar binnen te kijken & betaalbaar!.
Tantric Moments is in 2014 gestart en bestaat nu zo’n 7 jaar met een wekelijkse workshop.
In die tijd is een verwelkomend netwerk van gecommitteerde mensen van zowel begeleiders assistenten en deelnemers ontstaan, die de relatie met zichzelf en het leven onderzoeken.

Een tantra is een spiritueel pad volgens een bepaalde (Tantrische) traditie. Tantra laat zich letterlijk vertalen als een werktuig, namelijk weefgetouw. De soms (ogenschijnlijke tegengestelde) aspecten van ons bewustzijn worden door dit instrument aaneen geweven tot één samenhangend geheel. Je leert dat alles in jou erbij hoort en met elkaar samenhangt op een waanzinnige en unieke manier. Door jezelf op bepaalde aspecten niet af te wijzen, maar nieuwsgierig te zijn naar die aspecten, ontstaat er in je een bedding waarin je de persoon die je bent kunt leren omarmen, en vanuit daaruit kunt groeien.

Tantra is een inclusief pad, waarin niets afgewezen wordt

Tantra is een pad waarbij je jouw liefde voor het leven (her) ont-dekt. Om dit te realiseren, helpen we elkaar om dieper in onszelf af te dalen, om zo een innerlijke basis te vinden, waarop je kunt bouwen. Vanuit dit geloof en vertrouwen in jezelf, kun je steeds meer leven vanuit je innerlijke intuïtie, die een natuurlijke sturing geeft in ieder moment.

Vanuit mijn visie over tantra, heb ik (Wanda), deze website opgesteld, om jou meer informatie en een indruk te geven op welke manier tantra door mij wordt geïnterpreteerd en aangeboden in de wekelijkse workshops. Mijn visie op tantra is gestoeld op de stijl die het Centrum voor Tantra (Amsterdam) beoefent. Deze stijl wordt ook wel Witte Tantra, ofwel zijns-georiënteerde tantra genoemd. Meest essentieel zijn de bedding van bewustzijn waarop alles plaatsvindt en de vertraging, nieuwsgierigheid en opmerkzaamheid waarmee naar het innerlijke proces gekeken wordt en waardoor zij alle ruimte krijgt. De stijl is niet seksueel georiënteerd, hoewel seksualiteit niet uitgesloten wordt. Seksualiteit wordt in openheid besproken en bevraagd (indien relevant) als en gezien als essentieel onderdeel van de vitale levensenergie en intieme relaties, maar tijdens de Tantric Moments niet beoeffend.
De informatie die ik geef is gebaseerd op mijn persoonlijke studie en ervaring.

Tantra is in zichzelf is zo breed interpreteerbaar dat de mogelijkheden eindeloos zijn. Als jij een andere indruk of visie hebt over tantra, twijfel dan niet aan jezelf, maar wees vooral ook nieuwsgierig. Het gaat in essentie om jouw pad en jouw geloof, inclusief alle oordelen.

Liefde kent de geheime weg naar het hier en nu.

Misschien tot ziens op één van de Tantric Moments of workshops!

Met liefde,
Wanda